48 či 72 vlákien v jednom konektore

Prvý typ konektora, ktorý vám napadne keď počujete frázu “paralelné pripojenie” je MPO/MTP konektor v 12 alebo 24-vláknovej variante. Práve tieto dve možnosti sú základom prepojovacích riešení v oblasti telekomunikácií a datacentier. Čím ďalej tým viac sú ale žiadúce jednoducho inštalovateľné desiatky vlákien v jednom konektore, kde už ani 24 vlákien nie je postačujúcich. Takéto riešenie vyžadujú rôzne oddelenia výskumu a vývoja, laboratóriá, superpočítače či iné vysokovláknové aplikácie. Tu prichádza na rad predstaviť 48 alebo 72-vláknový MTP konektor. Sylex vám ponúka výrobky s MTP konektormi so 48 alebo 72-vláknami postavené na kábloch kruhovej alebo páskovej konštrukcie, za použitia tohto overeného riešenia, postaveného na 12/24-vláknovom rozhraní.

Vlastnosti

  • Rovnaká veľkosť ako 12/24- vláknové MTP konektory.
  • Dostupné len pre mnoho vidové aplikácie.
  • Dostupné v plášťovej aj páskovej káblovej verzii.
  • Vhodné na kombináciu s Prizm® LightTurn® konektormi.

Na tomo link-u si môžete prečítať o aplikácii, použitej na experiment v CERN-e.

V prípade záujmu kontaktujte nášho obchodného zástupcu.