Inžiniering

Prepojovacie riešenia

Senzorické systémy

Eduard Koza

Vedúci oddelenia výskumu a vývoja

telefón: +421 2 4820 1841
mobil: +421 903 267 838
email: ekoza@sylex.sk


Tomáš Šalát

Projektový inžinier

telefón: +421 2 4820 1813
mobil: +421 903 435 123
email: tsalat@sylex.sk

Jozef Pavlov

Manažér výroby & Inžinier technológie

telefón: +421 2 4820 1869
mobil: +421 903 511 230
email: jpavlov@sylex.sk

Branislav Pikus

Projektový inžinier

telefón: +421 2 4820 1815
mobil: +421 905 829 380
email: bpikus@sylex.sk

Daniel Matúš

Inžinier technológie

telefón: +421 2 4820 1867
email: dmatus@sylex.sk

Marek Múčka

Projektový inžinier

telefón: +421 2 4820 1817
mobile: +421 911 447 311
email: mmucka@sylex.sk

Ivana Šmelhausová

Inžinier technológie

telefón: +421 2 4820 1863
email: ismelhausova@sylex.sk

Martin Németh

Projektový inžinier

phone: +421 2 4820 1815
mobile: +421 948 334 740
email: mnemeth@sylex.sk

Michal Ružbarský

Inžinier dizajnu

telefón: +421 2 4820 1816
email: mruzbarsky@sylex.sk

Michal Plevka

Technológ opto-vláknových senzorov

telefón: +421 2 4820 1817
email: mplevka@sylex.sk

Andrej Škorec

Inžinier technológie

telefón: +421 2 4820 1809
email: abonko@sylex.sk

Filip Klema

Projektový inžinier

phone: +421 2 4820 1817
email: fklema@sylex.sk

Ivan Janáč

Inžinier technológie

telefón: +421 2 4820 1863
email: ijanac@sylex.sk

Filip Švolík

Projektový inžinier

phone: +421 2 4820 1817
email: fsvolik@sylex.sk

Ľuboslav Perončík

Projektový inžinier

telefón: +421 2 4820 1803
mobil: +421 948 650 030
email: lperoncik@sylex.sk