Všetky novinky

ECOC 2023

Sylex will be visiting the ECOC exhibition, taking place in Glasgow, Scotland on 2-4 October 2023.

Schedule your meeting with our colleagues Michal Goliaš, Michal Vincze and Ľuboslav Perončík; we are looking forward to seeing you during this event….

Zväzky Optických Káblov

Ak uvažujete o investícii do nasadenia zväzkov káblov z optických vlákien, možno sa pýtate, či sa to oplatí. Odpoveď je áno – zväzovanie káblov má niekoľko výhod. Sylex ponúka riešenia, ktoré pokrývajú všetky ich výhody.

Možnosti interného testovania

Návrh a výroba produktov z optických vlákien je len prvým krokom a testovanie výkonu a parametrov produktu je kľúčovým štandardom v tomto odvetví. Proces testovania vlákien zahŕňa použitie špeciálnych nástrojov, klimatických komôr a zariadení na presné vyhodnotenie všetkých častí testovaného produktu.

MTP atenuátor

MTP atenuátor je výrobok používaný v optických komunikačných sieťach na zníženie výkonu optického signálu. Praktické využitie má najmä v situáciách, keď je vysielaný signál príliš silný a mohol by potenciálne poškodiť prijímacie zariadenie.

Environmentálne zodpovedný výrobca

Spoločnosť Sylex získala environmentálny certifikát za úspešnú separáciu materiálov, ktoré používa. Ďalej sa budeme snažiť efektívne nakladať s vyprodukovaným odpadom.

Riešenia postavené na PM vláknach

Spoločnosť SYLEX rozširuje svoje aktivity o ponuku pasívnych prepojovacích riešení postavených primárne na PM PANDA vláknach a jedno vláknových konektoroch typu FC, LC, SC, MU dosahujúcich nízke vložené útlmy (IL) a vysoké hodnoty PER (Polarization Extincion Ratio)

Flexo Fan-Out

Flexo Fan-Out je ďalší spoľahlivý prechodový bod, ponúkaný firmou Sylex ktorý poskytuje priame rozvetvenie vonkajších alebo univerzálnych viacvláknových káblov. Tento robustný, továrensky vyrobený rozvetvovací bod s hliníkovým telom je schopný pojať 12 až 144 vlákien.

Fibre To The Antenna (FTTA)

Sylex Fibre To The Antenna (FTTA)

Stále hľadáte spoľahlivé komponenty pre 5G siete? Ak potrebujete prepojiť „base band unit“ (BBU) s „remote radio head“ (RRH) cez optické vlákna, ste na správnom mieste. Riešenie FTTA od spoločnosti Sylex poskytuje kompletné vybavenie, ktoré vám umožní vybudovať bezpečnú optickú sieť medzi BBU a RRH montovanými na stĺpoch.

Aktívne nastavovanie opto-vláknových polí k fotonickým čipom

Spoločnosť SYLEX rozšírila svoje služby o aktívne nastavovanie opto-vláknových polí k fotonickým čipom. V kombinácii s multi-vláknovými optickými prepojkami vyrábanými spoločnosťou Sylex ponúkame zákazníkom kompletné riešenie optického prepojenia dosiek PCB s okolitou infraštruktúrou.

Practical guide to polarity selection

An ideal multifibre optical harness is expected to have perfect visual aspect of polished fibres, excellent end face geometry and exceptional optical parameters. The fourth essential criterion is the correct connection of the individual fibres within the erminated connectors.