Green & Social

Environmentálne zodpovedný výrobca

Spoločnosť Sylex získala environmentálny certifikát za úspešnú separáciu materiálov, ktoré používa. Ďalej sa budeme snažiť efektívne nakladať s vyprodukovaným odpadom.

Recykluj to!

V našej firme sa snažíme stále častejšie pozerať aj na environmentálne dopady jej fungovania. Jedným z krokov, ktorým chceme eliminovať spotrebu papiera a tým aj produkovaného odpadu je zavedenie elektronického systému riadenia objednávok.

SYLEX včely

Mestské včelárstvo je v dnešnej dobe na vzostupe; včely sú štandardnou súčasťou našich životov v meste. Kvalita mestského medu je rovnaká ako kvalita medu z lúk a lesov. Naši zamestnanci vítajú túto aktivitu a už teraz sa tešia na ochutnávku prvého medu od SYLEX včely. A kto vie, možno sa ujde pár lyžíc medu aj Vám.

10 days experiences in company life with implemented COVID-19 prevention measures

All of us want to remain safe and healthy but also keep our companies operational in these difficult times. Not every country has taken preventive measures at the same time, this guideline may help to those who have started just recently.