Čo ponúkame

  • Výrobné priestory s dobre rozvinutou infraštruktúrou a potenciálom rozšírenia
  • Poradenstvo, vývoj, služby priemyselného inžinieringu a zmluvnú výrobu
  • Odborníkov so skúsenosťami v medzinárodnej spolupráci, s vývojom výrobkov a riadením projektov priemyselného inžinierstva v oblasti vláknovej optiky, podporeného vynikajúcimi zručnosťami našich operátorov
  • 16 rokov certifikovaného systému manažmentu kvality podľa ISO 9001, založenom na 100% kontrole kvality a plnej sledovateľnosti produktu počas jeho celého výrobného cyklu
  • 10 rokov certifikovaného systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
  • Flexibilitu stredne veľkého súkromného podniku orientovaného na zákazníka
  • Úspešné plánovanie podnikových zdrojov založené na vlastnom softvéri 
  • Geografickú pozíciu s vynikajúcou logistikou
  • Základňu ľudských zdrojov v hlavnom meste Bratislave, bohatom na technické a akademické centrá
  • Slovensko ako krajina EU s dobrým podnikateľským prostredím