Náš etický kódex

Dodržiavame svoj záväzok podnikať zákonným a etickým spôsobom. Presadzujeme takú podnikovú kultúru, v ktorej sú naše hodnoty zreteľné pre každého a naše činy nespochybniteľné. Sme presvedčení, že pre každého nášho riaditeľa, vedúceho, zamestnanca alebo iného predstaviteľa našej spoločnosti je nevyhnutné, aby vždy konal čestne a náležite, prejavoval zdravý úsudok a pôsobil v spoločnosti takým spôsobom, ktorý nevyvoláva dištancovanie sa a nepredpokladá ospravedlňovanie sa.

Naše hodnoty

 • Čestné podnikanie a fair-play
 • Žiadna diskriminácia akéhokoľvek druhu
 • Zameranie sa na ľudí
 • Kvalita v každom našom kroku
 • Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Princípy a obsah nášho etického kódexu komunikujeme s našimi obchodnými partnermi, vrátane našich dodávateľov a distribútorov.

Kódex správania sa

 • Zamestnanci
 • Čestné podnikanie (podnikateľský kódex)
 • Obchodní partneri
 • Životné prostredie
 • Komunity a verejná a štátna správa
 • Ľudské práva

Pozrite si úplný Kódex správania tu.