Naše silné stránky

Od začiatku našej existencie považujeme výskum a vývoj za neoddeliteľnú súčasť našej konkurenčnej výhody. Naším primárnym cieľom je pružne uspokojovať očakávania zákazníkov po celom svete. To je aj dôvod, prečo náš vývoj nie je obmedzený iba na prácu vo vnútri spoločnosti. Naši odborníci v oblasti vývoja a priemyselného inžinierstva spolupracujú s univerzitami a výskumnými agentúrami na Slovensku aj v zahraničí.

Prepojovacie riešenia

Na telekomunikačnom a dátovom trhu sa špecializujeme na prepojovacie káble ukončené viacvláknovými konektormi typu MTP®, PRIZM® LightTurn®, PRIZM® MT a MXC ako aj jednovláknovými konektormi typu LC, SC, E2000 a ďalšími. Dodávame fabricky ukončené viacžilové káble s použitím špeciálnych Duralino Fanout® prechodov. Naše vynikajúce inžinierske a vývojárske schopnosti, časom preverené systémy kontroly kvality a značné výrobné kapacity nám umožňujú mimoriadne rýchlo dodávať veľké štandardizované objemy, ako aj riešenia šité na mieru – tak ako to požadujú klienti alebo trh.

Senzorické systémy

SYLEX ponúka riešenia automatizovaného monitoringu založené na modernizovanej FBG technológii. Tieto riešenia sa využívajú na sledovanie štrukturálnej bezpečnosti konštrukcií a prevádzkového stavu infraštrukturálnych objektov v mnohých odvetviach – stavebníctve, geotechnike, energetike alebo transportnej infraštruktúre, ale aj chemickom a ropno-plynárenskom priemysle, či riadení a automatizácii procesov.

SYLEX je spoľahlivým partnerom mnohých renomovaných spoločností už mnoho rokov. Náš inžiniering a výskum a vývoj sú vysoko cenené našimi klientmi vďaka ich inovatívnemu vkladu do produktových charakteristík, vrátane:

  • Zlepšovania účelu použitia
  • Zlepšovania ceny

Podpora klientov vylepšenými vlastnosťami výrobkov a novými prístupmi k ponúkaným riešeniam je našim záväzkom.

Našu inovatívnosť si udržiavame priamou účasťou na medzinárodných a európskych výskumno-vývojových programoch a intenzívne spolupracujeme so špecializovanými katedrami na univerzitách, ako aj externými výskumno-vývojovými centrami.

Náš team pre inžiniering a výskum a vývoj neustále navrhuje a vylepšuje výrobky v súlade s celosvetovo všeobecne uznávanými štandardmi, pričom naša úroveň odbornosti v oblasti optických vlákien nám umožňuje plniť vaše individuálne a špecifické požiadavky.

Vysoko si ceníme partnerstvá s našimi klientmi pri navrhovaní riešení a všetky spoločne dosiahnuté úspechy. Niektoré z tých, na ktoré sme obzvlášť hrdí:

  • Prepojenia základňových staníc v rámci medzikontinentálnej podmorskej siete Alcatel Lucent od roku 2009 (s použitím Duralino Fanout® káblov)
  • Zabezpečenie prepojení pre rozsiahlu infraštruktúru dátového centra Novartis od roku 2010 (s použitím špeciálne navrhnutých MTP® výrobkov)
  • Prepojenie komunikačných kariet s vysokou dátovou priepustnosťou v CERNe od roku 2013 (s použitím káblov ukončených PRIZM® LightTurn® konektormi)
  • Meranie štrukturálnej bezpečnosti priehrady Kops v rakúskych Alpách od roku 2013 (s použitím opto-vláknových senzorov namáhania SC-01)

Podeľte sa s nami o vaše výzvy a skúsme spolu nájsť aj ďalšie podobné riešenia.

Zaručujeme najvyššiu kvalitu našich výrobkov a služieb počas ich dlhej životnosti prostredníctvom integrovaných a nepretržite implementovaných systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Vo všetkom čo robíme uplatňujeme základnú zásadu nepretržitého zlepšovania sa.