Vízia & Misia

VÍZIA

PREPOJOVACIE RIEŠENIA:
“V tomto desaťročí sa chce spoločnosť SYLEX stať jednou z vedúcich spoločností v oblasti opto-vláknových riešení pasívnej konektivity na trhu zameraná na inovácie a špičkové produkty.”

SENZORICKÉ SYSTÉMY:
“V tomto desaťročí sa chce spoločnosť SYLEX stať jednou z vedúcich spoločností v oblasti technológie monitorovacích systémov na báze optických vlákien používaných v  geo-technickom a stavebnom inžinierstve a zamerať sa na excelentné riešenia a špičkové produkty.”

MISIA

Spoločnosť SYLEX chce byť pre zákazníkov atraktívnym obchodným partnerom, ktorým poskytne naše schopnosti v každej fáze vývoja a komercializácie vlastného výrobku.

Zvykneme hovoriť: „Naším poslaním je prijať výzvy našich zákazníkov ako naše vlastné a vyriešiť ich.“

Veríme, že dosiahnutie trvalo udržateľného rastu cez spokojnosť zákazníka ide ruka v ruke s inováciami, ktoré prinášajú blahobyt a zdravie naším zákazníkom, zamestnancom, obchodným partnerom a ich rodinám, komunite a prírode.