Recykluj to!

V Európe sa recykluje viac ako 70% papiera. Aj napriek tomuto faktu je každý druhý strom vyťatý pre účel  jeho výroby. V našej firme sa snažíme stále častejšie pozerať aj na environmentálne dopady jej fungovania. Jedným z krokov, ktorým chceme eliminovať spotrebu papiera a tým aj produkovaného odpadu je zavedenie elektronického systému riadenia objednávok. V minulosti každá jedna objednávka mala svoj takzvaný sprievodný list a výkres, ktoré sa tlačili na papier a sprevádzali výrobok počas celej fázy výroby. Operátor, ktorý vykonal jednotlivý procesný krok ho svojím podpisom na sprievodnom lístku potvrdil. Bolo to administratívne náročné a vyplývali z toho značné náklady na spotrebu papiera a následne jeho likvidáciu. Nový online systém, ktorý sme zaviedli je pružnejší, prehľadnejší a jednoduchší na správu procesu výroby. Každý zamestnanec vo výrobe má pridelený pracovný tablet, kde má všetky potrebné údaje pre svoju prácu na konkrétnom pracovisku. Týmto krokom odpadá tlačenie veľkého množstva papiera. Po menšej analýze sa nám podarilo znížiť 25% papierového odpadu.

V našej spoločnosti taktiež preferujeme zasielanie test reportov k výrobkom v elektronickej forme, no nie každý je ochotný to akceptovať. Preto sme ako malú kompenzáciu našej planéte zmenili formát test reportu, ktorý tlačíme na menší papier formátu A5 namiesto štandardne používaného formátu A4. Vypočítali sme, že touto malou zmenou zachránime ročne približné 15 stromov od vyrúbania.


Niekoľko nami používaných zásad na eliminovanie papierového odpadu:

1. Papier využívame opakovane: obojstranná tlač, „šmíraky“ na poznámky, …

2. Pracovné materiály ukladáme ak je to možné len v elektronickom formáte.

3. Na porady a interné stretnutia zasielame materiály výhradne v elektronickej forme a zápisy z nich si taktiež uchovávame v elektronickej forme.

4. Z viacstranových dokumentov, ak je potrebná ich tlač, vyberáme len potrebné sekcie.

5. Využívame elektronický kalendár.

6. Zmena formátu tlačených test reportov z A4 na A5

Dúfame že v budúcnosti sa nám podarí aplikovať do praxe ďalšie možnosti a spôsoby, ktoré nám pomôžu prispieť k menšej environmentálnej záťaži, ktorá je spôsobená prevádzkou našej firmy.