O nás

Referencie a referenčné listy

Alexis Mendez
Dr. Alexis Mendez
MCH ENGINEERING
Spoločnosť Sylex môžem vrelo odporučiť ako dodávateľa. Spoločnosť Sylex a jej tím poznám už viac ako 8 rokov a mám s nimi vynikajúce skúsenosti, a to tak z hľadiska inžinierstva, ako aj predaja. Manažér predaja Peter Lowy je mimoriadne pohotový a profesionálny, rovnako ako celý jeho tím. Po technickej stránke je ich tím inžinierov vždy schopný a ochotný realizovať nové projekty a seriózne sa zaoberať potrebami svojich zákazníkov v oblasti senzorov. Sú veľmi zruční pri navrhovaní, vývoji, prototypovaní a výrobe rôznych nových senzorov. Počas všetkých tých rokov boli pre mňa neoceniteľným partnerom, pretože pomáhajú rôznym zákazníkom v mnohých odvetviach a uľahčujú mi život tým, že zabezpečujú, aby som mohol dodať potrebnú časť senzorov do každého nového systému, ktorý podporujem.
Bruno Griffini
Ing. Bruno Griffini
My v spoločnosti GHT Photonics môžeme konštatovať, že spoločnosť SYLEX preukázala vynikajúcu úroveň spolupráce počas dlhodobého vzťahu medzi našimi firmami. Spoločnosť SYLEX vždy poskytovala silnú podporu všetkým našim príležitostiam tým najlepším spôsobom, pričom zodpovedala požiadavkám zákazníkov, s ktorými sme spolupracovali, a navrhovala najúčinnejšie a nákladovo najefektívnejšie riešenia. Portfólio výrobkov SYLEX zabezpečuje komplexné riešenie veľkého počtu rôznych požiadaviek na monitorovanie konštrukcií, ktoré pokrývajú mnohé technické merania: deformácie, posunutia, deformácie, teploty, tlaku; SYLEX je tiež schopný dodať kompletný rad príslušenstva zameraného na otázky inštalácie, ako sú káble, patchwordy, spájkovacia skrinka, špeciálne ochrany konektorov, montážne príslušenstvo senzorov. Vysoká úroveň kvality výrobkov sa preukázala niekoľkokrát, najmä keď koncoví zákazníci vyzvali spoločnosti tretích strán, ktoré sa podieľajú na externej certifikácii výrobkov, aby v súlade so svojimi postupmi potvrdili to, čo spoločnosť SYLEX deklarovala v technickom liste výrobku. Napokon, tím SYLEX preukazuje vynikajúcu profesionálnu úroveň, či už ide o technickú spôsobilosť, alebo rýchlu spätnú väzbu na rôzne otázky.
Devrez M
Devrez M. Karabacak, PhD.
Spoločnosť SYLEX je opakovane vysoko ceneným partnerom v oblasti riešení optických vlákien na mieru, a to tak pre snímacie, ako aj telekomunikačné aplikácie. Oceňujeme najmä reakčný čas tímu SYLEX, priamu spoluprácu s klientom pri navrhovaní riešení prispôsobených potrebám projektu a rýchly čas dodania. SYLEX je preto spoľahlivým a flexibilným partnerom v náročných projektoch.
Alexandre Crochelet
Alexandre Crochelet
Náš kontakt so spoločnosťou SYLEX bol od začiatku spolupráce vždy veľmi dobrý. Oceňujeme hladkú a efektívnu komunikáciu s členmi ich tímu. Spoločnosť SYLEX preukazuje vysokú schopnosť reagovať, dobrú dostupnosť a profesionalitu, vždy je schopná prispôsobiť svoje monitorovacie zariadenie požiadavkám projektu a poskytuje včasnú a kvalitnú výrobu. Naša dobrá spolupráca umožnila vyvinúť novú metodiku inštalácie pre veľmi náročnú aplikáciu. Za nášho partnera sme si vybrali spoločnosť SYLEX a odporúčame ju pre monitorovacie aplikácie využívajúce optické senzory.
Jaroslav Dzuba
Jaroslav Dzuba
Ako high-tech spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj plazmových technológií pre ťažobné vrty, zvládame rôzne požiadavky kladené na naše zariadenia. Vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou SYLEX sme schopní analyzovať naše zariadenia a definovať procesy aj v chemicky agresívnom a vysokoteplotnom prostredí, ako aj v prostredí so silným elektrickým rušením. Rýchla reakcia spoločnosti SYLEX a jej schopnosť prispôsobovať riešenia neustále sa meniacim požiadavkám nám umožnila merať teplotu aj tam, kde sa tradičné elektronické snímače nedajú použiť. Vďaka inžinierskym znalostiam spoločnosti SYLEX a širokej škále optických senzorov v jej portfóliu sme výrazne pokročili vo vývoji našich technológií.

Referenčné listy

Senzory a snímacie systémy

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.