O nás

Podmienky používania

Ak nie je uvedené inak, spoločnosť Sylex, s.r.o. vlastní práva duševného vlastníctva na všetky materiály na webovej stránke www.sylex.sk. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Stránky z webovej lokality https://www.sylex.sk si môžete prezerať a/alebo tlačiť pre vlastnú potrebu s výhradou obmedzení uvedených v týchto podmienkach.

Nesmiete:

  • Znovu publikovať materiál z webovej stránky https://www.sylex.sk,
  • Predávať, prenajímať alebo poskytovať sublicencie na materiál zo stránky https://www.sylex.sk,
  • Reprodukovať, kopírovať alebo rozmnožovať materiál z webovej stránky https://www.sylex.sk,
  • Redistribúcia obsahu zo stránky https://www.sylex.sk,
  • Vytváranie rámov okolo stránok https://www.sylex.sk alebo používanie iných techník, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad stránky https://www.sylex.sk.

pokiaľ na to nedostanete predchádzajúci súhlas a písomné povolenie od oficiálneho zástupcu spoločnosti Sylex.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.