Kontakt

Financie / GDPR

Jana Rašovcová

Manažér pre financie a ľudské zdroje

telefón:+421 2 4820 1853
mobilný telefón: +421 905 514 989
e-mail: jrasovcova@sylex.sk

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.