O nás

Náš záväzok

Vážení obchodní partneri a priatelia,

Každá organizácia musí definovať samu seba a spôsob, akým vedie svoj život a podniká. Verím, že naša spoločnosť Sylex ho našla. Od roku 1995 usilovne pracujeme na budovaní našej identity, firemnej kultúry, transparentnosti a autenticity, aby sme boli dôveryhodným obchodným partnerom, čestným zamestnávateľom a zodpovedným členom spoločnosti.

Naša spoločnosť má v tomto globalizovanom svete svoje miesto prostredníctvom:

  • Naša vízia a poslanie, plne zamerané na potreby a výzvy našich zákazníkov.
  • Naše produkty, ktoré spájajú ľudí a podniky, chránia životy a vytvárajú hodnoty.
  • Náš etický prístup k podnikaniu.

Pevne verím v budúcnosť našej spoločnosti. Dôverujem našim zákazníkom, partnerom, zamestnancom a obchodným princípom, vďaka ktorým je možné dosiahnuť dlhodobo udržateľný rozvoj našej spoločnosti. Je to v našich rukách.

Dana Synaková

Generálny riaditeľ

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.