Predaj

Prepojovacie riešenia

Senzorické systémy

Michal Goliaš

Manažér predaja

telefón: +421 2 4820 1818
mobil: +421 903 644 651
email: mgolias@sylex.sk

Peter Löwy

Manažér predaja

telefón: +421 2 4820 1842
mobil: +421 903 651 847
email: plowy@sylex.sk

Michal Vincze

Inžinier predaja

telefón: +421 2 4820 1828
mobil: +421 948 949 055
email: mvincze@sylex.sk

Andrej Tichý

Inžinier predaja

telefón: +421 2 4820 1860
mobil: +421 911 432 235
email: atichy@sylex.sk

Matúš Čeleďa

Inžinier predaja

telefón: +421 2 4820 1847
mobil: +421 911 447 299
email: mceleda@sylex.sk

Juraj Stepanov

Inžinier predaja

telefón: +421 2 4820 1860
mobil: +421 948 650 030
email: jstepanov@sylex.sk