Trhy

Priemyselná automatizácia

Naša stránka Priemyselná automatizácia produkty

Typ: Kompozitný tenzometrický snímač s krátkou dĺžkou

Použitie: povrchová montáž

Spôsob inštalácie: lepenie

Nastavenie pred zaťažením: Vo výrobnom závode

Kompenzácia teploty: Externá

Typ: Kompozitný tenzometrický snímač s krátkou dĺžkou

Použitie: povrchová montáž

Spôsob inštalácie: lepenie

Nastavenie pred zaťažením: Vo výrobnom závode

Kompenzácia teploty: Voliteľne

Typ: Dlhý kompozitný tenzometrický senzor

Použitie: povrchová montáž

Spôsob inštalácie: lepenie

Nastavenie pred zaťažením: Vo výrobnom závode

Kompenzácia teploty: Voliteľne

Typ: Dielektrický snímač teploty

Použitie: Meranie teploty elektrického transformátora

Spôsob inštalácie: Vlastné

Typ: Dielektrický snímač teploty

Použitie: Meranie teploty, zakrivené objekty, teplotná kompenzácia DSP-01

Spôsob inštalácie: Lepidlo

Typ: Senzor s vláknovým poľom FBG

Použitie: Povrchová montáž

Spôsob inštalácie: Lepidlo

Nastavenie pred zaťažením: Pri inštalácii

Kompenzácia teploty: Prostredníctvom externého snímača teploty

Typ: Snímač vlhkosti

Použitie: Meranie relatívnej vlhkosti a teploty v jednom telese

Spôsob inštalácie: Upevnenie na objekt

Typ: Špeciálne navrhnutý na meranie dlhodobých uhlových odchýlok veľkých štruktúr.

Rozsah merania: 10° (±5°)

Použitie: Detekcia zmien náklonu. Dá sa namontovať na rôzne povrchy vrátane stien atď.

Spôsob inštalácie: Skrutky alebo pomocou montážneho bloku

Kompenzácia teploty: Integrovaná

Typ: Špeciálne navrhnutý na meranie dlhodobých uhlových odchýlok veľkých štruktúr.

Rozsah merania: 30° (±15°)

Použitie: Detekcia zmien náklonu. Dá sa namontovať na rôzne povrchy vrátane stien atď.

Spôsob inštalácie: Skrutky alebo pomocou montážneho bloku

Kompenzácia teploty: Integrovaná

Typ: Prispôsobiteľný snímač pre široký rozsah tlaku (0-20 bar), IP68

Použitie: monitorovanie výšky vody, monitorovanie nebezpečného prostredia, geotechnické, námorné atď.

Spôsob inštalácie: Montážne konzoly – zvárateľné, skrutkovateľné

Kompenzácia teploty: Integrovaná

Typ: Špeciálne navrhnutý na meranie vysokých hodnôt zrýchlenia až do 200 g.

Použitie: Dá sa namontovať na rôzne povrchy vrátane stien atď.

Spôsob inštalácie: Skrutky alebo pomocou montážneho bloku

Kompenzácia teploty: Integrovaná

Typ: Špeciálne navrhnutý na meranie hodnôt zrýchlenia do 30 g s vysokou citlivosťou a veľkou šírkou frekvenčného pásma.

Použitie: Dá sa namontovať na rôzne povrchy vrátane stien atď.

Spôsob inštalácie: Skrutky alebo pomocou montážneho bloku

Kompenzácia teploty: Externá

Typ: Špeciálne navrhnutý na meranie hodnôt zrýchlenia do 2 g s bezkonkurenčnou citlivosťou.

Použitie: Detektor vibrácií na veľmi nízkej úrovni, možno ho namontovať na rôzne povrchy vrátane stien atď.

Spôsob inštalácie: Skrutky alebo pomocou montážneho bloku

Kompenzácia teploty: Externá

Výkon batérie: 12V/3,35 Ah

Výdrž batérie: približne 4 hodiny

Počet elektrických zásuviek: 1

Výkon batérie: 12V/6,7 Ah

Výdrž batérie: približne 8 hodín

Počet elektrických zásuviek: 1

Typ: Statické/dynamické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: do 5 kHz

Č. Optických kanálov: 1

Typ: Statické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 1Hz

Č. Optických kanálov: 4

Typ: Statické / dynamické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 900Hz

Č. Optických kanálov: 4

Typ: Statické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 1Hz

Č. Optických kanálov: 16

Typ: Statické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 0,5Hz

Č. Optických kanálov: 36

Typ: Priemyselný počítač

Komunikácia: USB, LAN, HDMI, WiFi

Operačný systém: Windows 10

Kompatibilita: S-line: Scan 800 (SCN-80) a Scan 400 (SCN-40)

Typ: Statické / dynamické

Matrica: 1×2

Kompatibilita: S-line: Scan 800 (SCN-80), Scan 400 (SCN-40)

Kompatibilita: Spínače S-line: 1×4 (SWD-04, SWS-04), 1×16 (SWS-16), 1×36 (SWS-36)

Typ: Statické / dynamické

Matrica: 1×4

Kompatibilita: S-line: Scan 800 (SCN-80), Scan 400 (SCN-40)

Kompatibilita: Spínače S-line: 1×4 (SWD-04, SWS-04), 1×16 (SWS-16), 1×36 (SWS-36)

Typ: Statické / dynamické

Matrica: 4×16 [4x(1×4)]

Kompatibilita: S-line: Scan 800 (SCN-80), Scan 400 (SCN-40)

Kompatibilita: Spínače S-line: 1×4 (SWD-04, SWS-04), 1×16 (SWS-16), 1×36 (SWS-36)

Typ: Povrchový vysokoteplotný senzor

Použitie: Kompenzácia teploty alebo lokálne meranie teploty

Spôsob inštalácie: Povrchová montáž – lepené alebo vlastné držiaky

Typ: Snímač povrchovej teploty

Použitie: Meranie povrchovej teploty, chemické a ropné a plynové aplikácie

Spôsob inštalácie: Priama povrchová montáž

Typ: Bodovo zvárateľný jednoduchý tenzometrický snímač

Použitie: Povrchová montáž

Spôsob inštalácie: Bodové zváranie

Nastavenie pred zaťažením: Vo výrobnom závode

Kompenzácia teploty: [Optional] Integrovaná v telese snímača

Typ: Bodovo zvárateľný tenzometrický snímač

Použitie: Povrchová montáž

Spôsob inštalácie: Bodové zváranie

Nastavenie pred zaťažením: Vo výrobnom závode

Kompenzácia teploty: [Optional] Integrovaná v telese snímača

Typ: Dynamické

Č. Optických kanálov: 4

Časprepínania: 50us

Kompatibilita: S-línia: Scan 800 (SCN-80)

Typ: Bodovo zvárateľný tenzometrický snímač

Použitie: Povrchová montáž

Spôsob inštalácie: Priame skrutkovanie alebo bodové zváranie pomocou bodového zváracieho nadstavca

Nastavenie pred zaťažením: Pri inštalácii

Kompenzácia teploty: Integrovaná v telese snímača

Typ: Snímač ťahu s krátkym meradlom s bodovým zváraním

Použitie: Môže byť namontovaný na rôzne povrchy vrátane potrubí, stien atď.

Spôsob inštalácie: Montáž: povrchová montáž pomocou bodového zvárania alebo lepenia na povrch.

Nastavenie pred zaťažením: Pri inštalácii

Kompenzácia teploty: Externe

Typ: Statické

Č. Optických kanálov: 4

Časprepínania: 60 ms

Kompatibilita: S-line: Scan 800 (SCN-80) a Scan 400 (SCN-40)

Typ: Statické

Č. Optických kanálov: 16

Časprepínania: 60 ms

Kompatibilita: S-line: Scan 800 (SCN-80) a Scan 400 (SCN-40)

Typ: Statické

Č. Optických kanálov: 36

Časprepínania: 60 ms

Kompatibilita: S-line: Scan 800 (SCN-80) a Scan 400 (SCN-40)

Typ: Malý snímač teploty

Použitie: Kompenzácia teploty alebo lokálne meranie teploty

Spôsob inštalácie: Vlastné

Typ: Špeciálne navrhnutý na meranie dlhodobých uhlových odchýlok veľkých štruktúr.

Rozsah merania: 3° (±1.5°)

Použitie: Detekcia zmien náklonu. Dá sa namontovať na rôzne povrchy vrátane stien atď.

Spôsob inštalácie: Skrutky alebo pomocou montážneho bloku

Kompenzácia teploty: Integrovaná

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.