O nás

Vízia a poslanie

Vízia

PREPOJENIA:

“V tomto desaťročí sa chce spoločnosť SYLEX stať jedným z lídrov v oblasti pasívnych riešení optických vlákien na trhu, zameraných na technologické zlepšenia a špičkové produkty.”

SENZORY A SNÍMACIE SYSTÉMY:

“V tomto desaťročí sa chce spoločnosť SYLEX stať jedným z lídrov v oblasti technológie optických vlákien pre snímanie v baníctve, geotechnike a stavebníctve, pričom sa zameriava na vynikajúce riešenia a špičkové produkty.”

Misia

“SYLEX chce zostať atraktívnym obchodným partnerom pre našich zákazníkov, ktorým poskytujeme naše schopnosti v každej fáze vývoja a komercializácie ich vlastných produktov.

Zvykneme hovoriť: “Naším poslaním je prijať výzvy našich zákazníkov ako naše vlastné a riešiť ich.”

Veríme, že dosiahnutie udržateľného rastu prostredníctvom spokojnosti zákazníkov ide ruka v ruke s inováciami, ktoré prinášajú bohatstvo a zdravie našim zákazníkom, zamestnancom, obchodným partnerom a všetkým ich rodinám, komunite a prírode.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.