Kvalita

Prepojovacie riešenia

Senzorické systémy

Ivan Golian

Vedúci oddelenia kvality

telefón: +421 2 4820 1807
mobil: +421 903 909 918
email: igolian@sylex.sk

Tomáš Šalát

Inžinier kvality

telefón: +421 2 4820 1813
mobil: +421 903 435 123
email: tsalat@sylex.sk

Ivan Mesároš

Inžinier kvality

telefón: +421 2 4820 1806
email: imesaros@sylex.sk

Juraj Kadlec

Inžinier metrológie

telefón: +421 2 4820 1800
mobil: +421 948 620 299
email: jkadlec@sylex.sk