Kontakt

Predaj

Prepojenia

Senzory a snímacie systémy

Michal Goliaš

Manažér predaja

telefón:+421 2 4820 1818
mobilný telefón: +421 903 644 651
e-mail: mgolias@sylex.sk

Peter Löwy

Manažér predaja

telefón:+421 2 4820 1842
mobilný telefón: +421 903 651 847
e-mail: plowy@sylex.sk

Michal Vincze

Hlavný inžinier predaja

telefón: +421 2 4820 1828
mobilný telefón: +421 948 949 055
e-mail: mvincze@sylex.sk

Andrej Tichý

Inžinier predaja

telefón: +421 2 4820 1860
mobilný telefón: +421 911 432 235
e-mail: atichy@sylex.sk

Ivan Mesároš

Inžinier predaja

telefón: +421 2 4820 1806
e-mail: imesaros@sylex.sk

Filip Klema

Inžinier predaja

telefón: +421 2 4820 1817
mobilný telefón: +421 947 936 606
e-mail: fklema@sylex.sk

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.