Snímače a Snímacie systémy

Meracie zariadenia

Produkty

Výkon batérie: 12V/3,35 Ah

Výdrž batérie: približne 4 hodiny

Počet elektrických zásuviek: 1

Výkon batérie: 12V/6,7 Ah

Výdrž batérie: približne 8 hodín

Počet elektrických zásuviek: 1

Typ: Statické/dynamické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: do 5 kHz

Č. Optických kanálov: 1

Typ: Statické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 1Hz

Č. Optických kanálov: 4

Typ: Statické / dynamické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 900Hz

Č. Optických kanálov: 4

Typ: Statické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 1Hz

Č. Optických kanálov: 16

Typ: Statické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 0,5Hz

Č. Optických kanálov: 36

Typ: Priemyselný počítač

Komunikácia: USB, LAN, HDMI, WiFi

Operačný systém: Windows 10

Kompatibilita: S-line: Scan 800 (SCN-80) a Scan 400 (SCN-40)

Typ: Statické / dynamické

Matrica: 1×2

Kompatibilita: S-line: Scan 800 (SCN-80), Scan 400 (SCN-40)

Kompatibilita: Spínače S-line: 1×4 (SWD-04, SWS-04), 1×16 (SWS-16), 1×36 (SWS-36)

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.