Snímače a Snímacie systémy

Vyhodnocovací softvér

Produkty

Vylepšený a ľahko použiteľný softvér na zber údajov vyvinutý pre dotazovače S-line Scan, ktorý poskytuje nástroje na správu, ukladanie a analýzu údajov snímacích systémov na báze FBG a komunikáciu s externými riadiacimi systémami.

Sentinel D umožňuje dynamické meranie pre Scan800 (5 kHz s 1 kanálom) a pre Scan804D (800 Hz na kanál so 4 kanálmi).

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.