Senzory a snímacie systémy

S-line Sentinel 2.0

Vylepšený a ľahko použiteľný softvér na zber údajov vyvinutý pre dotazovače S-line Scan, ktorý poskytuje nástroje na správu, ukladanie a analýzu údajov snímacích systémov na báze FBG a komunikáciu s externými riadiacimi systémami.

Na stiahnutie
Zdieľať tento záznam
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY

Zber údajov je jednou z najdôležitejších častí moderných monitorovacích systémov. Odborníci a konštruktéri potrebujú na vykonávanie svojich úloh robustné a používateľsky prívetivé softvérové riešenie – aby sa mohli sústrediť na vyhodnocovanie meraného objektu (konštrukcie) a nemuseli sa zaoberať zbytočnou teóriou a princípmi fungovania vláknovej optiky alebo vláknových mriežok. Vyvinuli sme náš nový softvér na získavanie údajov, Sentinel 2.0 s ohľadom na všetky tieto požiadavky.

Sentinel 2.0 –  Vylepšený a ľahko použiteľný softvér na zber údajov vyvinutý pre dotazovače S-line Scan.

Sentinel 2.0 –  Poskytuje nástroje na analýzu, zhromažďovanie, ukladanie, správu a prenos údajov zo snímania na báze FBG.

Sentinel 2.0 –  Ponúka komunikáciu s externými riadiacimi systémami prostredníctvom integrovaného API.

Sentinel 2.0 –  Dodáva sa bezplatne s každým dotazovačom S-line Scan.

POKROČILÉ FUNKCIE

Vzorkovacia frekvencia – softvér Sentinel D je okrem kontinuálneho zberu údajov vybavený aj softvérovým spúšťačom, ktorý zabezpečí, že zber sa uskutoční len vtedy, ak je splnená určitá podmienka. Toto riešenie šetrí množstvo údajov v porovnaní s kontinuálnym režimom a ponecháva len relevantné údaje na následnú analýzu.

Softvérový spúšťač – softvér Sentinel D je okrem kontinuálneho zberu údajov vybavený aj softvérovým spúšťačom, ktorý zabezpečí, že zber sa uskutoční len vtedy, ak je splnená určitá podmienka. Toto riešenie šetrí množstvo údajov v porovnaní s kontinuálnym režimom a ponecháva len relevantné údaje na následnú analýzu.

Senzory – softvér Sentinel D možno nastaviť tak, aby zaznamenával vlnové dĺžky, fyzikálne údaje, ako je teplota alebo napätie, alebo oboje súčasne. Nastavenia si môže koncový používateľ ľubovoľne upraviť a nastaviť podľa svojich potrieb.

Vizualizácia údajov – softvér dokáže vizualizovať dynamické údaje získané zo snímačov a umožňuje tak používateľovi vidieť udalosti v “reálnom” čase. Rýchlosť vizualizácie je obmedzená a softvér podľa nastavení rozhoduje, aká bude maximálna rýchlosť obnovovania údajov bez ohrozenia zberu údajov.

API SENTINEL

Server API sa musí spustiť v rámci aplikácie Sentinel a použiť/prečítať nastavenia/hodnoty z prostredia softvéru a odoslať ich na server API ako JSON. To znamená, že na čítanie požadovaných údajov je potrebné nastaviť reťazec snímačov v softvéri Sentinel.

VIDEONÁVODY

Táto videogaléria obsahuje 12 videí, z ktorých každé je zamerané na konkrétnu časť softvéru Sentinel 2.0.

Kliknutím na ikonu galérie zobrazíte zoznam všetkých videí v galérii a vyberiete to, ktoré vás zaujíma.

Ikona galérie sa nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky videa.

Obsah videogalérie:

Video 1: Sentinel (stručný úvod do Sentinelu 2.0)

Video 2: Spustenie (Ako spustiť Sentinel)

Video 3: Konfigurácia spektra FBG (Ako správne nakonfigurovať meranie spektra)

Video 4: Definícia snímača teploty (Ako definovať snímač teploty v softvéri)

Video 5: Definícia tenzometrického senzora (Ako definovať tenzometrický senzor v softvéri)

Video 6: Upozornenia a výstrahy (Ako nastaviť spúšťanie upozornení a výstrah pre snímače)

Video 7: Grafy (Ako vykresliť hodnoty senzorov v reálnom čase)

Video 8: Následné spracovanie hodnôt snímačov (Ako aplikovať rolovacie (pohyblivé) funkcie na existujúce snímače)

Video 9: Konfigurácia e-mailu a FTP (Ako nakonfigurovať oznámenia pošty a pripojenie ftp)

Video 10: Zaznamenávanie údajov (Zaznamenávanie údajov)

Video 11: Automatické obnovenie (Ako nakonfigurovať funkciu automatického obnovenia v systéme Sentinel)

Video 12: API (Ako používať webové API Sentinelu)

Súvisiace produkty

Typ: Priemyselný počítač

Komunikácia: USB, LAN, HDMI, WiFi

Operačný systém: Windows 10

Kompatibilita: S-line: Scan 800 (SCN-80) a Scan 400 (SCN-40)

Typ: Statické/dynamické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: do 5 kHz

Č. Optických kanálov: 1

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás budeme čoskoro kontaktovať.