Novinky

3. medzinárodný kurz o geotechnickom a stavebnom monitorovaní

Dátum: 7.-9. júna 2016
Lokalita: Poppi, Taliansko
Účasť: Vystavovateľ a prednášajúci počas sekcie Nové trendy v monitorovaní kontaktov
Obsluha: Peter Lowy a Gabor Patassy

Naplánujte si stretnutie s našimi kolegami a tešíme sa na vás počas tohto podujatia.

Ročník 2016, ktorý bude opäť prebiehať pod vedením Johna Dunnicliffa a organizovať ho bude Paolo Mazzanti, bude mať rovnaký všeobecný formát ako v roku 2015.

Poprední odborníci z celého sveta prispejú svojimi prednáškami k jednému z najpokročilejších a najodbornejších kurzov o geotechnickom a stavebnom monitorovaní, aký bol kedy organizovaný.

Je to kurz pre odborníkov z praxe, ktorý vyučujú odborníci s bohatými skúsenosťami z praxe. Dôraz sa kladie na to, prečo a ako monitorovať výkonnosť v teréne.

Program

Spoločnosť SYLEX sa aktívne zúčastnila na tomto podujatí s vlastným stánkom a prednáškou Monitorovanie integrity potrubia a monitorovanie zaťaženia mostov pomocou nového tenzometrického snímača MS-03, ktorú prezentoval Gabor Patassy.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.