Novinky

EWSHM 2014

Dátum: 8.-11. júla 2014
Umiestnenie: Nantes, Francúzsko
Účasť: Návštevníci
Obsluha: Gabor Patassy
Naplánujte si stretnutie s našimi kolegami a tešíme sa na vás počas tohto podujatia.

Monitorovanie stavu konštrukcií (SHM) je nová technológia, ktorá sa zaoberá vývojom a implementáciou techník a systémov, pri ktorých sa monitorovanie, kontrola a zisťovanie poškodenia stávajú neoddeliteľnou súčasťou konštrukcií, a teda záležitosťou automatizácie. Ďalej sa spája s rôznymi technikami týkajúcimi sa diagnostiky a prognostiky konštrukcií, ako sú lietadlá, mosty, budovy, elektrárne atď.

Program EWSHM

SYLEX navštívi EWSHM v dňoch 9.-10. júla 2014

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.