Prepojovacie riešenia

Mil-Aero Termini

Produkty

  • Použiteľné pre MIL-DTL-38999, ARINC 600, EN4165
  • Možnosti voľného a tesného nárazníka
  • Pripojenie na kľúč
  • Bezpohlavný prístup
  • Veľkosť 16 – koncovky M29504/04 a 05
  • Voliteľná veľkosť vlákna (jadro/plášť)
  • Drsné prostredia, lietadlá, obranné aplikácie

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.