Snímače a Snímacie systémy

Technológia

Produkty

Kalibračná stolica je revolučné zariadenie určené na mimoriadne presnú kalibráciu a overovanie akéhokoľvek typu snímačov deformácie alebo posunu. Zariadenie ponúka opakovateľné merania v širokom rozsahu a poskytuje tak potrebné výstupy o kvalite snímača.

Vláknová braggova mriežka je v podstate priestorová zmena indexu lomu vo vnútri jadra optického vlákna. Táto variácia sa vytvára vystavením jadra periodickému vzorcu UV svetla s definovanou energiou. Po tomto procese funguje mriežka ako zrkadlo so selektívnou vlnovou dĺžkou. V každej polohe periodickej zmeny indexu sa malá časť svetla putujúceho pozdĺž vlákna odrazí späť. Tieto malé časti odrazeného svetla sa spájajú do jedného veľkého odrazu.

Snímacie systémy založené na technológii FBG majú v porovnaní s konvenčnými elektrickými senzormi mnohé výhody.

Optické senzory využívajú ako nosič signálu svetlo, a nie elektrický prúd ako bežné senzory, vďaka čomu sú odolné voči rušeniu elektrostatickými, elektromagnetickými a rádiovými zdrojmi. Senzor môže byť vystavený extrémnym teplotám a pracovať v náročných podmienkach.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.