Financie

Jana Rašovcová

Vedúci oddelenia financií

telefón: +421 2 4820 1853
mobil: +421 905 514 989
email: jrasovcova@sylex.sk