Novinky

Nariadenie CPR nadobúda účinnosť

Nariadenie CPR, známe aj ako “nariadenie o stavebných výrobkoch”, ktoré je jednou z najdiskutovanejších tém v európskej komunite optických vlákien, je účinné od 1. júla 2017.

Po intenzívnej spolupráci s viacerými výrobcami káblov, ako aj s našimi zákazníkmi, vám s radosťou oznamujeme, že spoločnosť Sylex je pripravená ponúknuť káble vyhovujúce nariadeniu CPR, ktoré sú už na sklade a pripravené na okamžité použitie vo vašich projektoch. 

V rámci témy CPR sme sa zamerali na viacvláknové káble, ktoré používame na predkoncované káble a rozvody. Dnes sú naše zásoby plné káblov s hodnotením CPR s počtom vlákien od 12 až do 144 vlákien. Náš tím je pripravený pomôcť vám so širokou škálou možností, počnúc triedou Euroclass Dca až po B2ca.

Ďalšie informácie, aktualizovaný technický list kábla alebo vyhlásenie o parametroch si vyžiadajte od svojhoobchodného zástupcu na   .

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.