Novinky

Nové rozšírenie priestorov spoločnosti Sylex


Spoločnosť Sylex s potešením oznamuje, že v tomto roku dokončila prvú etapu svojho plánu na rozšírenie priestorov investovaním viac ako 3 miliónov EUR. Nové budovy sú integrované do pôvodných priestorov a prinášajú kapacitu 1100 paletových miest v novom centrálnom sklade a výrobnú plochu 3 900 metrov štvorcových, čo zodpovedá zvýšeniu výrobnej plochy o 150 %. To všetko poskytuje skvelú príležitosť na dosiahnutie vyššej kapacity, efektívnosti a produktivity.

Týmto rozšírením spoločnosť Sylex sleduje stratégiu rastu svojej spoločnosti, čo jej umožňuje pracovať na nových výskumných a vývojových činnostiach a nových výrobných programoch.

Spoločnosť Sylex plánuje v nasledujúcich 3 až 5 rokoch pokračovať v rozširovaní svojich priestorov o ďalších 2 600 metrov štvorcových. Realizáciou tohto ďalšieho rozšírenia sa Sylex rozrastie na spoločnosť schopnú zamestnávať približne 500 zamestnancov, čo bude optimálna veľkosť spoločnosti, ktorá sa bude naďalej zameriavať na inovácie, výskum a vývoj a špeciálne výrobné programy v oblasti optických komponentov a systémov.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.