Novinky

OFS ’23

Dátum: 2. – 3. júna 2014
Umiestnenie: Santander, Kantábria, Španielsko
Účasť: Návštevníci
Obsluha: Peter Lowy a Gábor Patassy
Naplánujte si stretnutie s našimi kolegami a tešíme sa na vás počas tohto podujatia.

Medzinárodná konferencia OFS (Optical Fibre Sensors) je uznávaná ako popredná svetová konferencia o všetkých témach súvisiacich s technológiami fotonického snímania. OFS poskytuje živé fórum na informovanie o najnovších pokrokoch v oblasti optických vlákien a fotonických technológií snímania a súvisiacich zariadení, ako aj podporuje výmenu poznatkov a nápadov v rámci výskumných a priemyselných komunít. Séria konferencií sa koná každých osemnásť mesiacov, striedavo v Severnej Amerike, Európe a Ázii.

Program OFS ’23

SYLEX navštívi OFS ’23 v dňoch 2. – 3. júna 2014

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.