Senzory a snímacie systémy

DTP-01 Snímač teploty dielektrika

Typ: Dielektrický snímač teploty

Použitie: Meranie teploty elektrického transformátora

Spôsob inštalácie: Vlastné

Na stiahnutie
Share this entry
Charakteristika
 • DTP-01 je dielektrická teplotná sonda s vysokým rozsahom určená na meranie teploty vinutí transformátorov.
 • DTP-01 umožňuje meranie teplôt až do 180 °C.
 • DTP-01 má malé rozmery a flexibilný dizajn.
Aplikácie
 • Meranie teploty použiteľné v oblastiach, kde sú potrebné dielektrické materiály
 • Vinutie transformátora
 • Chemické procesy

Špecifikácia produktu

Výkonnostné vlastnosti
Rozsah teplôt
-30 °C až +180 °C
Presnosť teploty (zaručená)1)
1 % FS3)
Presnosť teploty (typická)1) 0,65% FS3)
Presnosť teploty (zaručená)2) 0,5% FS3)
Presnosť teploty (typická)2) 0,3% FS3)
Rozlíšenie teploty 0,1°C
Citlivosť na teplotu ~11pm/°C
Stupeň ochrany proti vniknutiu Otvorený dizajn
Fyzikálne vlastnosti
Materiál puzdra
PEEK
Rozmery (bez kábla)4) Ø2 mm x 26 mm
Hmotnosť (bez kábla) 0,1g
Dĺžka kábla5) 1mtr
Typ kábla 900µm PTFE alebo PEEK
Polomer ohybu kábla (dynamický) 30 mm
Polomer ohybu kábla (statický) 15 mm
Typ konektora6) FC/APC
Dielektrické vlastnosti PEEK, dielektrická pevnosť > 19000 V/mm
PEEK, dielektrická konštanta
> 3,3 @ 1MHz (ASTM D150)
Optické vlákno, dielektrická pevnosť > 15000 V/mm
Optické vlákno, dielektrická konštanta > 3,5 @ 1MHz (ASTM D150)
PTFE, dielektrická pevnosť > 18000 V/mm
PTFE, dielektrická konštanta > 2,1 @ 1 MHz (ASTM D150)
Vysoko výkonný epoxid, dielektrikum > 19500 V/mm
Vysoko výkonný epoxid, dielektrikum > 2,83 @ 1KHz
Balenie Kartónová škatuľa s rozmermi: 370x290x45 mm.
Vyhlásenie o kvalite Senzor DTP-01 je v súlade s normami IEC 61757:2018 a IEC 61757-2-1:2021. Všetky snímače sú 100 % testované a kalibrované v spoločnosti SYLEX. Senzor je vyrobený podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Poznámky:

 • 1 ) Presnosť sa stanovuje pre každý jednotlivý senzor v laboratórnych podmienkach a zahŕňa hysterézu, nelinearitu a opakovateľnosť senzora.
 • 2 ) Presnosť sa stanovuje na základe dávky a zahŕňa hysterézu, nelinearitu, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť snímača.
 • 3 ) FS: plný rozsah
 • 4 ) Ďalšie podrobnosti o rozmeroch nájdete na výkrese výrobku
 • 5 ) Dĺžka kábla je na požiadanie predĺžiteľná
 • 6 ) Iné typy konektorov sú k dispozícii na požiadanie

Súvisiace produkty

WCP-01 je vodotesná ochrana konektora IP67 pre konektory FC/APC

LCP-03 je voliteľná modifikácia produktu na predĺženie dĺžky kábla senzorov.

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.