Senzory a snímacie systémy

TPA-01 Snímač teplotného poľa

Typ: Malý viacbodový reťazec snímačov teploty

Použitie: Kompenzácia teploty alebo viacbodové meranie teploty

Spôsob inštalácie: Povrchová montáž – lepenie

Na stiahnutie
Share this entry
Charakteristika
 • TPA-01 je viacsegmentový reťazec na kompenzáciu teploty.
 • TPA-01 sa môže montovať na povrch paralelne s tenzometrami s optickými vláknami.
 • TPA-01 je presný snímač s vysokým rozsahom merania teploty.
 • TPA-01 možno zapojiť do série s inými snímačmi pomocou konektora alebo spojky.
Aplikácie
 • Meranie teploty použiteľné v rôznych oblastiach.
 • Teplotná kompenzácia tenzometrických snímačov.

Špecifikácia produktu

Výkonnostné vlastnosti
Rozsah teplôt
-20 °C až +80 °C
Presnosť teploty
1°C
Presnosť teploty (typická)1)
<1°C
Presnosť teploty
±0,3°C
Presnosť teploty (typická)2)
±0,2°C
Stupeň ochrany proti vniknutiu IP 67
Fyzikálne vlastnosti
Materiál puzdra
Sklo
Počet meracích úsekov3) Do 20
Rozmery (bez kábla)4) Ø 2 mm x 30 mm
Hmotnosť (bez kábla)5) 50g
Typ kábla 900 μm PVDF hadičky (žlté)
Dĺžka kábla6) 1mtr
Polomer ohybu kábla (dynamický) 30 mm
Polomer ohybu kábla (statický) 15 mm
Typ konektora7) FC/APC
Spôsob montáže Povrchová montáž
Balenie Kartónová škatuľa s rozmermi: 370x290x45 mm.
Vyhlásenie o kvalite Senzor TPA-01 je v súlade s normami IEC 61757:2018 a IEC 61757-2-1:2021. Všetky snímače sú 100 % testované a kalibrované v spoločnosti SYLEX. Senzor je vyrobený podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Poznámky:

 • 1 ) Presnosť sa stanovuje pre každý jednotlivý senzor v laboratórnych podmienkach a zahŕňa hysterézu, nelinearitu a opakovateľnosť senzora.
 • 2 ) Presnosť sa stanovuje na základe dávky a zahŕňa hysterézu, nelinearitu, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť snímača.
 • 3 ) Počet meracích úsekov závisí od požiadavky zákazníka
 • 4 ) Ďalšie podrobnosti o rozmeroch nájdete na výkrese výrobku
 • 5 ) Platí pre 6 m dlhý senzor so 6 meracími sekciami
 • 6 ) Dĺžka kábla je na požiadanie predĺžiteľná
 • 7) Iné typy konektorov sú k dispozícii na požiadanie

Súvisiace produkty

LCP-01 je voliteľná modifikácia produktu na predĺženie dĺžky vlákien senzorov.

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.