Novinky

Slovák, ktorý prepojil Atlantik káblami (video)

Úspešný príbeh spoločnosti Sylex pôsobiacej na  progresívnom trhu optických káblov. (Celý článok je k dispozícii v slovenskom jazyku.)

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.