Novinky

Sylex získal z amerického walk-off

Americký investor – Molex – priniesol know-how v oblasti optických káblov a vytvoril spoločný podnik s názvom Sylex, z ktorého potom vystúpil. Sylex sa neskôr stal výlučne slovenskou rodinnou spoločnosťou a napriek strate veľkého amerického partnera zostal zdravý a plánuje rozšírenie výrobného závodu. (Celý článok je k dispozícii v slovenskom jazyku.) 

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.