Novinky

Systém FASTLINK

Spoločnosť SYLEX ponúka obnovený systém FASTLINK, ktorý prináša množstvo nových funkcií na uľahčenie a urýchlenie inštalácie. Systém FASTLINK pozostáva z predkonečných káblov so 6, 12 alebo 24 vláknami a patch panelov vyrobených na mieru. Novo implementované funkcie sú:

  • Poradie konektorov sa určuje podľa farby konektorových topánok a západiek. Tým sa skracuje čas inštalácie, pretože nie je potrebné hľadať malé identifikačné čísla.
  • Predkoncované káble FASTLINK sa dodávajú navinuté na bubne POP-UP. Po predčasnom nasadení sa dá bubon POP-UP ľahko rozložiť do tvaru plochého balíka, čím sa po inštalácii zníži objem odpadu.
  • Predkonektorované káble FASTLINK sú určené na použitie so zariadením Corpull. Corpull je opakovane použiteľný ťahací systém, ktorý sa dá ľahko nainštalovať. Jeho použitie skracuje čas inštalácie a znižuje náklady vďaka možnosti opakovaného použitia.

Viac informácií nájdete v prezentačnom videu alebo v inštalačnej príručke.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.