Novinky

25. výročie spoločnosti Sylex

Vážení,

S hrdosťou vám oznamujem, že dnes je deň, keď naša spoločnosť Sylex oslavuje svoje 25. výročie.

Dvadsaťpäť rokov, štvrťstoročie – to je dlhý čas na to, aby organizácia nielen prežila, ale aj bola úspešná. Z dvoch ľudí v kancelárii a troch operátorov bez využitia špičkových technologických nástrojov sme sa stali podnikom, ktorý dnes obsluhuje globálnu klientelu, poskytuje množstvo produktov a služieb a dáva prácu viac ako 250 zamestnancom, čo je veľký úspech.

Každá spoločnosť je taká silná, ako sú silní jej zamestnanci. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa neuveriteľným zamestnancom spoločnosti Sylex, bývalým aj súčasným. Všetci prispeli k tomu, že naša spoločnosť je dnes taká, aká je, a to mnohými spôsobmi. Ďakujeme vám za vašu podporu a za vaše odhodlanie. Ste najlepší.

Je nám cťou, že sme súčasťou komunity optických vlákien už dve a pol desaťročia s víziou rásť spolu s našimi zákazníkmi a budovať s nimi dlhodobé partnerstvo. Veľká vďaka patrí našim zákazníkom   za ich podporu, lojalitu a vieru v nás a naše schopnosti, pričom nás vždy vyzývajú, aby sme boli lepší. Bez nich by spoločnosť Sylex neoslavovala tento pozoruhodný míľnik. Toto výročie im môže poskytnúť ďalší dobrý dôvod, aby nám dôverovali a v budúcnosti s nami opäť obchodovali. Mnohí z týchto ľudí sa dokonca stali našimi priateľmi a poradcami, čo nám umožnilo rásť a učiť sa individuálne aj ako spoločnosť. Ďakujeme za váš prístup a skvelé vzťahy.

Rád by som zdôraznil, že dobrá povesť, ktorú si spoločnosť Sylex získala na trhu, závisí od podpory a príspevku našich cenných dodávateľov. Aj im patrí naša vďaka. Pokračujte v dobrej práci a my sa budeme tešiť na pokračovanie vynikajúcich obchodných vzťahov s vami. Náš tím sa teší na spoluprácu s vami.

Čakajú nás vzrušujúce časy a dúfame, že sa k nám všetci pridáte, keď budeme kráčať k ďalším 25 rokom.

Dana Synaková, generálna riaditeľka

Bratislava, 29. mája 2020

 

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.