Novinky

5h medzinárodný kurz o geotechnickom a stavebnom monitorovaní

SYLEX sa na tomto podujatí aktívne zúčastňuje vlastným stánkom a prednáškou Monitorovanie tvarovej deformácie v reálnom čase pomocou optického snímacieho systému, ktorú prednáša Tomáš Salát.

Medzinárodný kurz geotechnického a stavebného monitoringu sa od svojho prvého ročníka v roku 2014 z roka na rok rozrastá. Do kurzov sa zapojilo 40 medzinárodných lídrov ako pozvaní prednášajúci, ktorí predstavili svoje zaujímavé projekty z celého sveta. Kurz je určený pre inžinierov, geológov a technikov, ktorí sa zaoberajú monitorovaním geotechnických vlastností stavebných projektov, projektových manažérov a iných rozhodujúcich pracovníkov, ktorí sa zaoberajú riadením RIZÍK počas výstavby geotechnických a stavebných projektov.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránkepodujatia .

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.