Novinky

7. medzinárodný kurz o geotechnickom a stavebnom monitorovaní

SYLEX ako dlhodobý partner a účastník Medzinárodného kurzu geotechnického a stavebného monitoringu sa zúčastní aj jeho7. roční ka s vlastným virtuálnym stánkom a prezentáciou prípadovej štúdie, ktorú prednesie Peter Lowy v stredu 16.6.2021 @ 19:45.

Tešíme sa na elektronické stretnutie s vami v našom virtuálnom stánku.

Podujatie v roku 2021 bude mať nasledujúcu štruktúru:

  1. 3 po sebe nasledujúce dni (4 hodiny) hlavného chodu;
  2. 2 po sebe nasledujúce dni (4 hodiny) výletu do terénu;
  3. 14 dní (4 hodiny) majstrovských kurzov v priebehu semestra.

Hlavný kurz (14. – 15. – 16. júna 2021) poskytne prehľad o geotechnickom a stavebnom monitorovaní v roku 2020, pričom sa využijú úvodné, kľúčové, prípadové a nové trendy.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.