Novinky

Spoločnosť Sylex sa pripojila ku konzorciu I4DI

S veľkým potešením vám oznamujeme, že spoločnosť Sylex sa stala členom združenia I4DI (Innovations for Digital Infrastructure), v ktorom budeme stáť po boku takých členov, ako sú Seagate a VNET.

Budeme sa podieľať na výstavbe európskeho superpočítačového centra na Slovensku, kde budeme poskytovať riešenia optického pripojenia potrebné pre najrýchlejší superpočítač s umelou inteligenciou na svete. Toto centrum je konzorciom Centra prevádzky (CSČ) Slovenskej akadémie vied, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a I4DI.

Táto spolupráca je o to zaujímavejšia, že na projekte sa podieľa aj slovensko-americká spoločnosť Tachyum, výrobca čipu Prodigy. Spoločnosť Tachyum vidí potenciál v raste novovznikajúcich dátových centier, v ktorých môže jej čip ponúknuť oveľa lepšie parametre ako zavedená konkurencia.

“Dátové centrá navrhnuté konzorciom I4DI budú slúžiť ako vzor pre budúce vládne alebo komerčné cloudové iniciatívy. Vďaka univerzálnemu využitiu pre komerčné aj vládne aplikácie umelej inteligencie budú tieto centrá efektívnejšie a využiteľnosť hardvéru sa zvýši na viac ako 90 % v porovnaní so súčasnými 40 %.” [Tachyum,2021, apríl 20,https://www.tachyum.com/sk/pr-2021-04-06.shtml]

“Pri ročnom náraste požadovanej kapacity o 15 % budú cloudové systémy do roku 2025 predstavovať 20 % celkovej svetovej spotreby elektrickej energie. Ak sa tento trend nezmení, v roku 2040 to bude až 40 %, čo je neudržateľný rast.” [OTS,2021, február,20,https://www.teraz.sk/import/inocloud-stavi-na-energeticku-efektivi/528512-clanok.html]

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.