Novinky

EHMK 2013


Dátum: 22.-26. septembra 2013
Lokalita: Londýn, Spojené kráľovstvo
Účasť: Vystavovateľ
Zástupcovia: Michal Goliaš a Juraj Šarišský
Naplánujte si stretnutie s našimi kolegami a tešíme sa na vás počas tohto podujatia.

Výstava ECOC (European Conference on Optical Communications) je najväčším európskym podujatím v oblasti optickej komunikácie a miestom stretnutia všetkých, ktorí sa zaoberajú technológiou optických vlákien. ECOC tento rok organizovala IET (Institution of Engineering and Technology), najväčšia európska profesijná organizácia inžinierov. Konferencia, ktorá sa konala v ICC London ExCeL od 22. do 26. septembra, bola kľúčovou udalosťou roka a poskytla odborníkom z odvetvia významnú platformu na prezentáciu nových tém, nových výsledkov a vývoja v oblasti optickej komunikácie.

SYLEX sa aktívne zúčastnil na tomto podujatí s vlastným stánkom

PROGRAM EKOC 2013

www.ecoc2013.org/

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.