Novinky

12. medzinárodná konferencia PODZEMNÉ STAVBY PRAHA 2013

Dátum: 22. – 24. apríla 2013
Umiestnenie: Praha, Česká republika
Účasť: Vystavovateľ
Zástupcovia: Andrej Tichý a Branislav Pikus.
Naplánujte si stretnutie s našimi kolegami a tešíme sa na vás počas tohto podujatia.

Česká tunelárska asociácia ITA-AITES vás víta na 12. medzinárodnej konferencii “Podzemné stavby Praha 2013”, ktorá sa koná v Prahe, hlavnom meste Českej republiky, v dňoch 22. až 24. apríla 2013. Na jej príprave sa podieľalo množstvo významných českých a zahraničných odborníkov, ktorí prijali členstvo v prípravnom výbore a vedeckej rade konferencie.

Podzemné stavby Praha 2013 PROGRAM

SYLEX sa aktívne zúčastnil na tomto podujatí s vlastným stánkom

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.