Prepojovacie riešenia

100G až 10G fanout

Produkty

  • Agregácia 120Gbit na 10Gbit MTP CXP na LCD SFP fanout ponúka jednoduché a praktické riešenie pre prechod z paralelnej optiky na duplexné pripojenie.
  • Voliteľný konektor MTP® PRO
  • Agregácia 120Gbit na 10Gbit MTP CXP na LCD SFP fanout ponúka jednoduché a praktické riešenie pre prechod z paralelnej optiky na duplexné pripojenie.
  • Voliteľný konektor MTP® PRO
  • Agregácia 100Gbit na 10Gbit MTP CXP/CFP na LCD SFP fanout ponúka jednoduché a praktické riešenie pre prechod z paralelnej optiky na duplexné pripojenie.
  • Voliteľný konektor MTP® PRO
  • Agregácia 100Gbit na 10Gbit MTP CXP/CFP na LCD SFP fanout ponúka jednoduché a praktické riešenie pre prechod z paralelnej optiky na duplexné pripojenie.
  • Voliteľný konektor MTP® PRO

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.