Novinky

Konferencia Riadená optika a senzorové systémy (GO2S®)

SYLEX sa aktívne zúčastňuje na tomto podujatí s vlastným stánkom a s prednáškou Fiber optic FBG monitoring systems used in SHM projects, ktorú prednáša Peter Lowy.

Na konferencii Guided Optics & Sensor Systems (GO2S®) sa každoročne stretávajú aktéri v oblasti optických vlákien a ich senzorových aplikácií. Po veľtrhu GO2S 2019, ktorý sa konal v Paríži na ministerstve hospodárstva a financií, sa GO2S 2020 bude konať v “hlavnom meste Galie” 11. a 12. februára 2020 v hoteli Region, Lyon Confluence.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.