Slimfan

V mnohých aplikáciách je cieľom práve šetrenie priestoru. Sylex vám predstavuje Slimfan – kompaktný a cenovo dostupný prechod s nízko-profilovým dizajnom a malými rozmermi, ktorého použitie je vhodné na aplikácie pripájania na dosky plošných spojov. Páskový optický kábel je za použitia tohto prechodu rozpáraný do individuálnych voľných koncov o priemere 900um . Prechod je pritom dobre chránený proti nárazom či inému poškodeniu. Krabička, z ktorej prechod pozostáva je hrubá iba jeden milimeter a môžete si ju objednať v rozličných tvaroch, pričom môže obsahovať aj diery, predpripravené na zaskrutkovanie na dosku plošných spojov alebo iný povrch.

Výhody:

  • Kompaktný a nízko-profilový dizajn
  • Rôzne formy krabičky prechodu
  • Lacný
  • Nevodivý

V prípade záujmu kontaktujte nášho obchodného zástupcu.