Novinky

Obnovená webová stránka

S radosťou oznamujeme, že sme obnovili a aktualizovali naše portfólio produktov Duralino fanout®. Nájdete tu množstvo rôznych predpripravených jednovláknových produktov LC s fanoutom, samozrejme, okrem našich ďalších ponúkaných jednovláknových konektorov. Vytvorili sme tiež nový systém objednávacích kódov, ktoré nájdete na našich výkresoch, ako aj v tabuľke pod každým výrobkom; príklad nájdete na obrázku nižšie:

Teraz už nemusíte opisovať požadovanú položku – stačí vybrať objednávací kód štandardného výrobku, o ktorý máte záujem, a my sa postaráme o všetko ostatné. Medzitým pracujeme aj na aktualizácii ďalších portfólií produktov; o zmenách vás budeme informovať. Všetky výrobky s Duralino fanout® sú plne kompatibilné s naším najnovším produktovým vynálezom, o ktorom ste sa už mohli dočítať: D-držiak.

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo kontaktujte obchodného zástupcu.

Now you don’t have to describe the item you are requesting – just choose the ordering code of the standard product you are interested in and we will take care of everything else. In the meantime, we are also working on updating other product portfolios; we will keep you posted about changes. All products with Duralino fanout® are fully compatible with our latest product invention, which you may have read about earlier: the D-holder.

For more information, visit our webpage or contact your sales representative.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.