Novinky

Robustný, flexibilný a zároveň tenký

Niektoré optické pripojenia musia byť spoľahlivejšie a odolnejšie voči výpadkom ako štandardná kabeláž. Príkladom sú chrbticové spojenia, spojenia vo vidieckych oblastiach alebo na ťažko dostupných a prevádzkovateľných miestach, ako sú antény alebo miesta, ktoré si vyžadujú osobitné povolenie na prístup. Robustná kabeláž, ktorá chráni nainštalované pripojenie pred náhodným poškodením alebo nesprávnou manipuláciou, je nevyhnutnosťou, pretože znižuje riziko výpadku siete a znižuje náklady CAPEX aj OPEX. 

Niekedy nie je k dispozícii dodatočný priestor na káblové alebo potrubné rozvody, ktoré poskytujú dodatočnú ochranu pre chrbticové spojenia alebo pripojenia koncových používateľov. Spoločnosť Sylex ponúka prepojovacie káble s oceľovým špirálovým pancierom, ktorý poskytuje dodatočnú ochranu nainštalovaných prepojovacích káblov a pigtailov. Chúlostivé vlákna chráni pancierový plášť, ktorý ponúka robustnú ochranu a zároveň flexibilitu pri inštalácii a smerovaní. Pancierované prepojovacie káble umožňujú inštaláciu optickej kabeláže v prostrediach, kde inštalácia optických vlákien môže často zlyhať, napríklad v pouličných rozvádzačoch základňových staníc mobilných antén. 

Vysoká odolnosť proti stlačeniu a zalomeniu je potrebná aj pri poslednom pripojení v sieťach FTTH, kde koncový používateľ môže s prepojovacími káblami nesprávne manipulovať. 

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.