Novinky

Environmentálne zodpovedný výrobca

Toto je posledný certifikát, ktorý sme získali za úspešnú separáciu materiálov, ktoré používame. V duchu investovania ešte viac času a úsilia do našej efektivity a životného prostredia vítame a ďakujeme za tento certifikát od OZV NATUR-PACK

Anglická verzia certifikátu:

Svojou aktívnou účasťou v systéme RZV ste prispeli k skvalitneniu triedeného zberu odpadov v našich obciach a mestách, k šetreniu primárnych zdrojov a k zlepšeniu životného prostredia nás všetkých.

Finančné prostriedky, ktoré ste v roku 2021 zaplatili do systému RZV, boli použité na zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a recyklácie odpadu z triedeného zberu.
Tento systém zahŕňa 2 293 372 obyvateľov z 1 046 obcí, ktorí prispeli celkovým množstvom 102 451 ton.

CERTIFIKÁT

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.