Novinky

Riešenia na báze PM vlákien

Vlákna s udržiavaním polarizácie (PM vlákna) sa používajú v špecifických aplikáciách, kde polarizačný efekt (udržiavanie stavu polarizácie signálu) zohráva dôležitú úlohu a priamo ovplyvňuje funkčnosť celého systému. Vlákna PM sa zvyčajne používajú v interferometroch, snímacích riešeniach (gyroskopy a akcelerometre) a modulátoroch v kombinácii s laserovými zdrojmi, ktoré sa zvažujú pre vysielače určené pre palubné optické riešenia.

Praktické použitie PM vlákien sa vždy kombinuje so špecifickými typmi konektorov, ktoré sú navrhnuté s vyrovnávacími kľúčmi. Na základe tohto kľúča je polarizačný stav signálu orientovaný buď v osi pomalého, alebo rýchleho smeru šírenia. Spoločnosť SYLEX teraz rozširuje svoje aktivity o ponuku pasívnych prepojovacích riešení založených predovšetkým na vláknach PANDA PM a jednovláknových konektoroch FC, LC, SC a MU, ktoré dosahujú nízke hodnoty vložných strát a vysoký polarizačný extinkčný pomer (PER).

Vlastnosti:

  • Nízke hodnoty vložného útlmu; typická hodnota ≤ 0,25 dB
  • Vysoké hodnoty PER; ≥ 25 dB
  • Možnosti konektorov APC a UPC
  • PANDA PM vlákna

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.