Prepojovacie riešenia

100G až 40G fanout

Produkty

  • Migrácia zo 40Gbit paralelnej kabeláže na 120Gbit paralelnú kabeláž SYLEX ponúka MTP CXP na MTP QSFP fanout špeciálne prispôsobený pre túto situáciu.
  • Voliteľný konektor MTP® PRO

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.