Prepojovacie riešenia

40G až 10G fanout

Produkty

  • Rozdelenie paralelných optických liniek na “obyčajné” plne duplexné spojenie si môže vyžadovať určité zručnosti a skúsenosti. Vďaka továrensky predkonektorovanému, na prevádzku pripravenému ventilátoru MTP QSFP na LCD SFP môžete v priebehu niekoľkých okamihov vytvoriť požadované optické prepojenia.
  • Voliteľný konektor MTP® PRO
  • Rozdelenie paralelných optických liniek na “obyčajné” plne duplexné spojenie si môže vyžadovať určité zručnosti a skúsenosti. Vďaka továrensky predkonektorovanému, na prevádzku pripravenému kompaktnému ventilátoru MTP QSFP na LCD SFP môžete v priebehu niekoľkých okamihov vytvoriť požadované optické prepojenia, čím sa objem káblov zníži na 50 % bežných riešení.
  • Voliteľný konektor MTP® PRO

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.