Snímače a Snímacie systémy

Kryty senzorov

Produkty

OPC-01 je vonkajší ochranný kryt pre bodovo zvárané senzory.

OPC-02 Vonkajší ochranný kryt pre tenzometrický snímač SC-01

OPC-03 Vonkajší ochranný kryt pre akcelerometer SAA-04

OPC-04 Vonkajší ochranný kryt pre merač sklonu SAT-01

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.